Ibiheruka

Amagara mazima

IKIRAYI N’AKAMARO KACYO

Nubwo ikirayi ari ikiribwa tumenyereye, gikungahaye kuri byinshi: umunyu  w'ubutare (fer) wongera amaraso, na potasiyumu ituma amaraso avura vuba.   Gifite n'umunyu wa kalisiyumu ikingira rubagimpande. Gifite proteyine na  vitamini bituma kinogeka neza mu nda. Gifite imbaraga zikiza zirenze urugero.   Gufata ikirayi kinini, kugikamuramo umutobe, kuwuvanga n'ubuki. Ibyo bivura …

Ibikurikira

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA

AKAGA KIHISHE MU KURYA INYAMA Nshuti bavandimwe dukunda twifuje kubagezaho iyi nyandiko ivuga ku kaga gakomoka mu kurya inyama. Nubwo kuzivuga nabi bisa no kwiteranya na benshi kubera uburyo zikunzwe, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe ko uburyo bwose bazikundamo zitazabura kuzanira ingaruka mbi ubuzima bwabo, kandi baca umugani ngo: “Uhishira …

Ibikurikira

AMAKARA NI UMUTI

Amakara y’intusi (eucalyptus) : aya makara y’intusi umurimo wayo ni ukunyunyuza imyanda iri mu mara. Amakara y’ibiti afite umumaro mwinshi mu murimo wo kuvura, aho ubwo bushobozi bushingiye ni mu kunyunyuza imyanda. Byaba binyuze mu kuyanywa cyangwa kuyarambika ahari kukubabaza ku ruhu, amakara afite ubushobozi bwo gutāngīra uburozi n’imbuto z’indwara, …

Ibikurikira

AMAZI NI ISOKO Y’UBUZIMA

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bw'ibibaho hafi ya byose haba ku nyamaswa, ibiguruka, ibimera ndetse n'umuntu. Dore bimwe mu by'ingenzi amazi agirira mwene muntu: Atuma habaho urugendo rw’intungamubiri zo mu byokurya mu mubiri, ndetse akagendesha n’amaraso n’imyanda Asana ahafite ibyo hatakaje Arinda utubuye mu miheha y’impyiko n’umwijima Afasha umubiri …

Ibikurikira

KWIRINDA IMIRIRE ITERA IRUBA

  Gahunda y’Imana ntiyahaye umuntu kurya gusa, ahubwo yamugeneye n’ibyo akwiriye kurya. Muri byo harimo ibishinzwe imico, ubwenge, ubizima n’imbaraga. Tugomba kumenya ubwoko bw’ibyoturya, urugero bikwiriye kuribwaho, igihe kidahindagurika cyo kubirya, ibikwiriye guhuzwa, n’umutuzo n’amahoro byo kubiryana. Ijambo ritera abanyamakenga impagarara, ni irivuga ngo “Turi ibyo turya.” Kurya nabi kw’Abisirayeli …

Ibikurikira

IBIHERI BYO MU MASO (acné)

IBIHERI BYO MU MASO (acné) : ni indwara ikunze kubaho cyane. Bifatira mu twenge tw’ubwoya bw’uruhu, mu maso, rimwe na rimwe bikagera no mu mugongo, ku ntugu no mu gituza. Bitangira kwigaragaza mu bugimbi (ku myaka igera kuri 12/13), kandi bikamara igihe kinyuranye. Akenshi, bigenda bishira uko umwana akura, bikarangira hafi …

Ibikurikira

AKAMARO K’IGITUNGURU CYA ONYO

Onyo ni bumwe mu bwoko bw'igitunguru cyerera mu gitaka. Ni ngombwa gukoresha igitunguru cya onyo kugira ngo cyongere mu maraso umunyu ngugu wa potasiyumu na sodiyumu (usa na wa wundi utekwa). Icyo gitunguru gifasha umuntu guhorana isura ikeye yo mu maso, kikarwanya n’iminkanyari mu gahanga kimwe n’ibindi byose bisharira, kikarwanya …

Ibikurikira

KWIRINDA MURI BYOSE

  "Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika."                       1 Abakolinto 9:25 “Kwica rimwe mu mategeko agenga ubuzima bihwanye no kwica rimwe mu mategeko cumi.” C.N.A , p.18. ; Tempérence p.80. Ibiribwa bibi nk’itabi ari byo kawa …

Ibikurikira

IBYIZA BYO GUSINZIRA NO KURYA KURI GAHUNDA

“Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana.” 1Abakorinto 10:31 Ntimuzi yuko muri urusengero rw’Imana, kandi ko Umwuka w’Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw’Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw’Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. 1Abakorinto 3:16-17 “Kwimika ipfa n’irari …

Ibikurikira

INDWARA Z’IHEREREKANYAMURAGE

  Ibisebe byo mu gifu n’amara Indwara izwi nk’iy’ibisebe byo mu gifu no mu nkondo yacyo yo hasi aho gihurira n’urura ruto ndetse n’umuheha w’indurwe iva mu gasabo k’indurwe ko mu mwijima (ulcères gastroduodénaux), ishobora gukomoka ku mikorere mibi y’igifu ituma ibyokurya kenshi bidashira mu gifu neza. Bishobora kandi guterwa …

Ibikurikira